Velkommen til PdULS Ejstrupholm

PdULS er både et fysisk og virtuelt rum, der er støttende og udviklende for elevernes læring – pædagogisk og didaktisk.

PdULS er et rum, hvor elever personligt motiveres til at lære både fagligt, personligt og socialt.

PdULS skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

PdULS Ejstrupholm er Ejstrupholm Skoles pædagogiske læringscenter. I PdULS er ressourcepersoner fra områderne medier, it, læsning og entreprenørskab samlet i et.

Du finder os i skolens bibliotek.

Uni-C Login

Åbningstider og bemanding